ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบค่าเสื่อม 10% 23 มี.ค. 2564 : 14:47 36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 15 มี.ค. 2564 : 14:58 46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ 16 มิ.ย. 2563 : 13:55 76
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 มิ.ย. 2563 : 13:54 57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งบค่าเสื่อม 20% 9 พ.ค. 2563 : 09:51 78
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งบค่าเสื่อม 20% 9 พ.ค. 2563 : 09:51 93
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งบค่าเสื่อม 10% 9 พ.ค. 2563 : 09:49 87