ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2565 : 13:09 17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. งบค่าเสื่อม 10% 8 เม.ย. 2565 : 14:40 10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม 10%) 24 มี.ค. 2565 : 09:46 15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 29 ธ.ค. 2564 : 10:45 26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 หมวด จำนวน 104 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2564 : 11:33 31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พ.ย. 2564 : 15:05 37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบค่าเสื่อม 10% 23 มี.ค. 2564 : 14:47 113