ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 29 ธ.ค. 2564 : 10:45 2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 หมวด จำนวน 104 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2564 : 11:33 14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พ.ย. 2564 : 15:05 16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบค่าเสื่อม 10% 23 มี.ค. 2564 : 14:47 69
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 15 มี.ค. 2564 : 14:58 86
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ 16 มิ.ย. 2563 : 13:55 88
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 มิ.ย. 2563 : 13:54 68