ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปากระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2566 : 18:54 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปากระบบดิจิตอล 16 มิ.ย. 2566 : 16:25 66
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปากระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 23 พ.ค. 2566 : 15:05 59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 26 ม.ค. 2566 : 11:53 82
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๓ หมวด จำนวน ๑๐๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 17 พ.ย. 2565 : 14:43 79
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๓ หมวด จำนวน ๑๐๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 2565 : 15:44 73
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 18 ต.ค. 2565 : 13:29 74