ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 29 มี.ค. 2566 : 11:46 5
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง พนักงานเปล 28 ต.ค. 2565 : 16:10 131
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานเปล) 20 ต.ค. 2565 : 08:50 40
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานเปล 17 ต.ค. 2565 : 11:54 29
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานเปล 5 ต.ค. 2565 : 17:57 30
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 11 พ.ค. 2565 : 12:04 51
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) 28 เม.ย. 2565 : 09:43 64