ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง พนักงานเปล 28 ต.ค. 2565 : 16:10 115
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานเปล) 20 ต.ค. 2565 : 08:50 31
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานเปล 17 ต.ค. 2565 : 11:54 22
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานเปล 5 ต.ค. 2565 : 17:57 23
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 11 พ.ค. 2565 : 12:04 42
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) 28 เม.ย. 2565 : 09:43 59
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 เม.ย. 2565 : 15:33 62