ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 11 พ.ค. 2565 : 12:04 17
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) 28 เม.ย. 2565 : 09:43 30
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 เม.ย. 2565 : 15:33 45
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 22 เม.ย. 2565 : 14:10 26
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 7 เม.ย. 2565 : 09:38 83
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 5 เม.ย. 2565 : 16:31 54
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 28 มี.ค. 2565 : 16:16 72