ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 27 ก.ย. 2564 : 11:38 0
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 ส.ค. 2564 : 10:17 7
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 10 ส.ค. 2564 : 11:48 12
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินฯครั้งที่ ๑ 27 ก.ค. 2564 : 11:38 6
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 12 ก.ค. 2564 : 11:17 25
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 ก.ค. 2564 : 10:02 35
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 มิ.ย. 2564 : 11:35 20