ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา 28 พ.ย. 2566 : 14:37 13
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 1 พ.ย. 2566 : 15:27 13
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ) 27 ต.ค. 2566 : 15:24 17
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ) 11 ต.ค. 2566 : 13:00 18
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง พยาบาล) 9 ต.ค. 2566 : 14:18 13
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 22 ก.ย. 2566 : 15:33 56
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานบริการ) 21 ส.ค. 2566 : 14:28 45