ข่าว หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 24 ธ.ค. 2564 : 13:19 9
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 22 ธ.ค. 2564 : 10:39 10
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 1เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 20 ธ.ค. 2564 : 11:47 6
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 8 ธ.ค. 2564 : 13:51 16
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ตำแหน่งพนักงานบริการ) ปฏิบัติงานธุรการ 12 พ.ย. 2564 : 09:57 23
ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครั้งที่ 2 (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ) วัน เวลาและสถานที่สอบ 8 พ.ย. 2564 : 13:50 32
ข่าวประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 พ.ย. 2564 : 14:03 27