#ส่งต่อผู้ป่วยโควิด19 เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล
#ฉีดวัคซีน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
#ฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19
#แบ่งโซน จัดพื้นที่ ในการบริการผู้ป่วย
#ให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเชื้อโควิด 19
#คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง รพสต.หนองแวง
#สหวิชาชีพ ทีมน้ำเกลี้ยง
#ดูแล ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ
#เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ
#กิจกรรมวิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
#ประเมินและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
#ประเมินและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
#เจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669
previous arrow
next arrow
Slider
© Your Company. All Rights Reserved.